Met school

Wat kan ik voor jou betekenen?

Wanneer roep je mijn hulp in?

 • Heb jij een kind in jouw klas die heel ongelukkig overkomt?
 • Of begrijp jij niet waar het boze gedrag van jouw leerling toch vandaag komt?
 • Lijkt het alsof een bepaalde leerling in jouw klas totaal zijn/ haar eigen gang gaat?
 • Is een leerling van jouw klas vaak afwezig, maar weet je niet precies waarom?
 • Lukt het niet om in contact te komen met een leerling of zijn/haar ouders?
 • Begrijpen jij en de ouders van een leerling elkaar niet of zijn jullie het niet eens over de aanpak?

Ik wil graag met jou meedenken …

Ik wil graag met jou meedenken op welke manier we een gesprek kunnen aangaan met jouw leerling, maar ook met zijn/haar ouders. Ik vind het belangrijk om zo snel mogelijk een samenwerking op te zoeken en als onafhankelijk persoon bij te kunnen dragen in het belang van het welzijn van jouw leerling!

Ik kan een belangrijke schakel zijn tussen school en thuis en ondersteunen om een zo zelfde mogelijk aanpak zowel op school als thuis in te zetten. Ook als er meer nodig is op gebied van onderzoek of diagnostiek wil ik graag meedenken wie ingeschakeld kan worden.

Hoe ziet dit traject eruit?

 • We starten met een gesprek bij jou op school om in kaart te brengen wat de situatie is en waar volgens jou het probleem ligt.
 • Dit kan een anonieme inbreng zijn. Mocht je een leerling met naam willen bespreken, dan is er vooraf toestemming nodig van ouders.
 • We gaan in kaart brengen wat de situatie is en welk probleem zich voordoet.
  Als ouders akkoord gaan, dan plannen we zo snel mogelijk een gezamenlijk gesprek in.
 • Eventueel kan ik vooraf komen observeren in de klas, zodat in kaart kan worden gebracht hoe jouw leerling in de klas zit en wat opvallend is qua gedrag en non verbale uitingen.

 

 • Belangrijk is om samen doelen te bepalen voor een leerling individueel, maar ook om op school en thuis mee aan het werk te gaan.
 • Samen bepalen we of er individuele gesprekken wenselijk zijn met een leerling, maar ook op welke manier gesprekken met een leerkracht/docent en ouders wenselijk is. En welke frequentie passend is.
 • Bij de start kan dit wekelijks zijn, maar ook om en om met leerkracht/docent, leerling en ouders en tussendoor een evaluatie met iedereen bij elkaar om de voortgang te bespreken.
 • In totaal zal dit een tijdsbeslag innemen van gemiddeld 6 maanden exclusief vakanties.

Het eerste gesprek

Is er een klik tussen ons, dan werk ik als volgt:

 • Er volgt een intake gesprek van max. 1,5uur
 • Naar aanleiding van ons eerste gesprek maak ik een behandelplan, waarin we gezamenlijke doelen opstellen die voldoen aan dàt waar jij en jouw gezin behoefte aan hebben

 • Gemiddeld zien we elkaar eens per week of 2 á 3 weken

 • De gesprekken vinden normaal gesproken bij jou thuis plaats (maar wanneer nodig kan dit bij mij thuis, op de school van je kind of op locatie plaatsvinden)

De kosten

 • Intake/ startgesprek:  €37,50
 • Vervolggesprekken:  €67,50 per uur
 • Reiskosten:  €0,19 cent per kilometer

Mocht je al hulp ontvangen van een andere hulpverlenende organisatie,
dan kan ik mogelijk als onderaannemer ingezet worden.

 

Ik ben er voor je

Weer ruimte om te kunnen genieten van én met elkaar